Hướng dẫn chơi Lô tô 3D Online (lotto 3D)

Hướng dẫn chơi Lô tô 3D Online (lotto 3D)

Cách Chơi Lô Tô 3D tại K13 lotto

hc6b0e1bb9bng-de1baabn-cc3a1ch-chc6a1i-lc3b4-tc3b4-3d-te1baa1i-nhc3a0-cc3a1i-kk13Thông tin trò chơi
3D Lotto của k13 được dựa trên thống kê kết quả mở thưởng của xổ số 3D phúc lợi Trung Quốc và do xổ số phúc lợi K13 Việt Nam phát hành. Từ 000 đến 999 ngẫu nhiên lắc cho ra 1 nhóm 3 số. Thời gian mở thưởng bắt đầu vào 08:32 tối hàng ngày, hiện trường mở thưởng được phát trên kênh phát thanh truyền hình nhân dân Trung ương K13 truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào 08:30~08:35 tối từ thứ 2 cho đến chủ nhật hoặc có thể truy cập vào web xổ số phúc lợi k13 Việt Nam để xem video mở thưởng (nếu thời gian mở thưởng có sự thay đổi thì sẽ dựa vào hiển thị thông báo của trung tâm quản lý xổ số Hồ Chí Minh làm chuẩn); quy định cụ thể về 3D lotto của nhà cái kk13 như sau: thí dụ kết quả mở thưởng là 1,2,3.

Cách cược lựa chọn số

1 vị trí cố định :
• lựa chọn 1 vị trí ngẩu nhiên bất kỳ trong dãy số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng trùng với vị trí và số đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
• Ví dụ: Người chơi lựa chọn loại cược là 1 vị trí cố định, chọn cược hàng trăm và con số đặt cược là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất kỳ hàng đơn vị và hàng chục mở ra là 1xx đều được xem là trúng thưởng. (1 Số bất kỳ x= 0-9)
2 vị trí cố định :
• chọn 2 vị trí ngẩu nhiên bất kỳ trong con số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và từ 0 đến 9 lựa chọn 2 số ngẩu nhiên bất kỳ để cá cược. Khi kết quả mở thưởng và số đặt cược giống nhau đồng thời theo vị trí chỉ định, thì sẽ trúng thưởng.
• Ví dụ: Người chơi lựa chọn loại cược là 2 vị trí cố định, lựa chọn vị trí cược là [trăm-chục], và con số đặt cược ở hàng trăm là 1, hàng chục là 2. Chỉ cần dãy số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng ván đó trùng với con số và vị trí đã cá cược thì bất kỳ hàng đơn vị là 12x đều coi là trúng thưởng (1 số ngẩu nhiên bất kỳ x= 0 đến 9)
3 vị trí cố định :
Ở vị trí con số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và từ 0-9 lựa chọn 3 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau đồng thời lần lượt theo đúng thứ tự đã chọn, thì sẽ trúng thưởng.Ví dụ: Người chơi lựa chọn loại cá cược là 3 vị trí cố định, số đặt cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 thì sẽ trúng thưởng.
Tổ hợp 1 vị trí :
hc6b0e1bb9bng-de1baabn-cc3a1ch-chc6a1i-lc3b4-tc3b4-3d-te1baa1i-nhc3a0-cc3a1i-kk13-1Từ 0 đến 9 lựa chọn bất kỳ 1 số để đặt cược, khi 1 số bất kỳ ở dãy số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu như trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì vẫn tính là trúng thưởng 1 lần.Ví dụ: Người chơi cá cược vào tổ hợp 1 vị trí, số đặt cược là 1. Khi kết quả mở thưởng là 1xx,x1x hoặc xx1 thì đều coi là trúng thưởng (số ngẩu nhiên bất kỳ x- 0-9).
Tổ hợp 2 vị trí :
Từ 0-9 lựa chọn 2 số ngẩu nhiên bất kỳ để đặt cược, khi 2 số bất kỳ ở hàng con số hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì được trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi cá cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số đặt cược tương tự nhau là 11. Khi kết quả mở thưởng là 11x,1×1 hoặc x11 thì đều coi là trúng thưởng (số ngẩu nhiên bất kỳ x= 0 đến 9)
Ví dụ:Người chơi đặt cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số đặt cược khác nhau là 12. Khi kết quả mở thưởng là 12x,1×2,21x,2×1,x12 hoặc x21 thì đều coi là trúng thưởng (số ngẩu nhiên bất kỳ x= 0 đến 9)
【Chú thích】: tỷ lệ cược của 2 ví dụ trên không tương tự nhau.
Tổ hợp 3 vị trí :
• 3 số: từ 0~9 chọn ngẩu nhiên bất kỳ 3 số và đều giống nhau (như 111), khi kết quả mở thưởng và số đã cá cược giống nhau, thì được trúng thưởng
• Ví dụ: Người chơi cá cược vào tổ hợp 3 vị trí, số cá cược là 111, khi kết quả mở thưởng là 111 thì sẽ trúng thưởng.
• Nhóm 3: từ 0 đến 9 chọn 3 số bất kỳ, trong đó có 2 số trùng nhau (như 112). Khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau nhưng không theo trình tự nhất định, thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược tổ hợp 3 vị trí, số cá cược là 112. Khi kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.
• Nhóm 6: từ 0 đến 9 lựa chọn 3 số bất kỳ và 3 số đó không được trùng nhau (như 123). Khi kết quả mở thưởng giống với số đã cá cược nhưng không theo trình tự nhất định, thì được trúng thưởng.
• Ví dụ: người chơi cá cược vào tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì đều coi là trúng thưởng.
【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại tổ hợp đặt cược trên không giống nhau.
Nhóm chọn 3 :
Hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng có 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Các số lựa chọn khác nhau có tỷ lệ cược không tương tự nhau. Nếu như lựa lựa chọn 2 số bất kỳ trong 1,2,3,4,5, trong đó có 1 số trùng nhau thì coi là trúng thưởng.
Ví dụ: 112,344 thì trúng thưởng; nếu như kết quả mở thưởng là “Báo” thì không trúng thưởng.
Ghi chú : “Báo” là cả 3 vị trí có con số trùng nhau, như 111,222
Nhóm chọn 6 :
hc6b0e1bb9bng-de1baabn-cc3a1ch-chc6a1i-lc3b4-tc3b4-3d-te1baa1i-nhc3a0-cc3a1i-kk13-2Hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng không có ngẩu nhiên bất kỳ số nào bị trùng nhau, thì được trúng thưởng. Những số lựa lựa chọn có tỷ lệ cược không tương tự nhau. Tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cược thấp nhất trong dãy số đã chọn để tính. Ví dụ: nếu số được chọn là (1,2,3,4), thì kết quả mở thưởng là 123,124,134,234 điều được trúng thưởng, những số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 112,133,145,444…đều không trúng thưởng.
Tổ hợp kép :
Trong dãy số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị phân biệt lựa chọn nhóm số.
Ví dụ: lựa chọn 3x2x4 tức là hàng trăm chọn ra 3 số, hàng chục chọn ra 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc lựa chọn 3x3x3. Nếu như những dãy số đã lựa chọn ở từng vị trí xuất hiện tại vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
Cách lựa chọn số của loại đặt cược này có những giới hạn sau:
1. Tại mỗi vị trí có thể lựa chọn ít nhất 1 số, nhiều nhất là 10 số.
2. Tổng cộng những số có thể lựa chọn cho 3 vị trí: thấp nhất là lựa chọn 9 số, nhiều nhất lựa chọn 21 số.
Cược xiên :
Dựa vào kết quả mở thưởng của 3 số là chẵn lẽ, lớn nhỏ, số nguyên tố/hợp số làm căn cứ trúng thưởng.
Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Nếu như hội viên ở vị trí hàng trăm đặt cược “nhỏ”, vị trí chục cá cược “chẵn”, vị trí hàng đơn vị đặt cược “hợp số” , thì được trúng thưởng.
Chênh lệch :
Dựa trên độ chênh lệch lớn nhất của 3 số mở thưởng làm cơ sở để trúng thưởng. Hội viên có thể chọn khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9.Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng là 5. ( Lấy số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = khoảng chênh lệch 5)
Nếu kết quả mở thưởng là 3 số giống nhau, thì khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng sẽ là 0.

Cách cược tổng trong Lô tô online 3D

hc6b0e1bb9bng-de1baabn-cc3a1ch-chc6a1i-lc3b4-tc3b4-3d-te1baa1i-nhc3a0-cc3a1i-kk13-3-696x271

Tổng 2 vị trí :
• Tổng [trăm-chục]: Tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đã cá cược, thì được trúng thưởng.
• Tổng [trăm-đơn vị]: tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đơn vị đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
• Tổng [chục-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí đã cá cược, thì sẽ trúng thưởng.
Tổng 3 vị trí :
Tổng [trăm-chục-đơn vị]: tổng của 3 vị trí trăm-chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 3 vị trí đã đặt cược, thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng 3 vị trí là 1, khi kết quả mở thưởng là 001,010 hoặc 100 thì tổng của 3 kết quả này đều là 1, được coi là trúng thưởng.
Đuôi tổng 3 vị trí :
Chữ số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] cộng lại với nhau trong kết quả mở thưởng giống với số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược đuôi tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] là 3, khi kết quả mở thưởng là 373,490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 3, được coi là trúng thưởng
Đuôi tổng của 2 vị trí cố định :
Đuôi tổng của 2 vị trí cố định [trăm-chục], [trăm-đơn vị] hoặc [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 số cố định đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược đuôi tổng của [chục-đơn vị] là 4, kết quả mở thưởng là 168,295 hoặc 577 thì đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 4, được coi là trúng thưởng.

Cách cược hai mặt

Chẵn lẻ :

• Khi kết quả mở thưởng của hàng dãy số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 1,3,5,7,9 được gọi là「Lẻ」; nếu như là 2,4,6,8 được gọi là「Chẵn」. Khi vị trí đặt cược chẵn lẻ giống với vị trí chẵn lẻ của kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi lựa chọn đặt cược hàng trăm là lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 130 (1 là lẻ), thì trúng thưởng.
• Khi con số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,3,5,7,9 được gọi là Lẻ; nếu là 2,4,6,8 được gọi là Chẵn. Khi tổng chẵn lẻ đã cá cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng [trăm-chục] là lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) , thì trúng thưởng.
Lẻ Chẵn
1、 3、 5、 7、 9 0、 2、 4、 6、 8
• Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 thì được coi là Lẻ; nếu như là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 được coi là Chẵn. Khi tổng chẵn lẻ đã cá cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lẻ, khi kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 là lẻ), thì trúng thưởng.
Lẻ Chẵn
1、 3、 5、 7、 9、11、13、
15、17、19、21、23、25、27
0、 2、 4、 6、 8、10、12、
14、16、18、20、22、24、26
Lớn nhỏ:
• Số ở hàng con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của kết quả mở thưởng là 5,6,7,8,9 thì được coi là Lớn; nếu như là 0,1,2,3,4 thì được coi là「Nhỏ」. Khi vị trí cá cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng, thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược hàng trăm là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 352 (3 là nhỏ), thì được trúng thưởng.
• Khi con số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị] hoặc [trăm-đơn vị] là 5,6,7,8,9 gọi là Lớn; nếu là 0,1,2,3,4 thì là Nhỏ. Khi tổng lớn nhỏ đã cá cược trùng với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng [trăm-chục] là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ), thì được trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
5、 6、 7、 8、 9 0、 1、 2、 3、 4
• Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 được coi là「Lớn」; nếu như là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 được coi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của số đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lớn, khi kết quả mở thưởng là 976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 là lớn), thì sẽ trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
14、15、16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、27
0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、12、13
Số nguyên tố/ Hợp số :
• Số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã cá cược giống với kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược hàng đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (7 là số nguyên tố), thì sẽ trúng thưởng.
• Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đặt cược và kết quả mở thưởng tương tự nhau thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược [trăm-chục] là hợp số, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số), thì trúng thưởng.
• Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục-đơn vị] của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược trăm-chục-đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố), sẽ trúng thưởng.
Số nguyên tố Hợp số
Số nguyên tố Hợp số
1、 2、 3、 5、 7 0、 4、 6、 8、 9

Nguồn bài viết: xổ số 3d – tại website: kk13.club

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s