Xổ số Hong Kong Mark Six 6/49

Xổ số Hong Kong Mark Six 6/49

Quy tắc chung của xổ số hong kong tại Nha cai K13

 

 

• Khi mà khách hàng đã có tài khoản và tham gia cá cược tại công ty chúng tôi thì xem như đã đồng ý với những quy tắc này.
• Nếu như khách hàng nghi ngờ Data cá nhân bị trộm, phải lập tức thông báo cho công ty chúng tôi để bắt đầu thay đổi thông tin chi tiết về cá nhân, toàn bộ dữ liệu trước kia về mật khẩu và tên của người sử dụng sẽ hoàn toàn bị mất hiệu lực.
• khách hàng có trách nhiệm bảo đảm bảo mật về thông tin đăng nhập và tài khoản của cá nhân. Tại trang web của nhà cái k13 này, chỉ cần người chơi sử dụng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký tiến hành mọi loại hình cá cược nào cũng đều được coi là có hiệu lực.
• Nhằm hạn chế trường hợp xảy ra tranh chấp, đề nghị người chơi sau khi cá cược nên kiểm tra [Tình trạng cá cược].
• Những đặt cược được chấp nhận sau khi mở thưởng được coi là không hiệu lực.
• Nếu như có bất kỳ kiến nghị nào, cần phải đề xuất trước khi mở thưởng, công ty chúng tôi sẽ không tiếp nhận mọi khiếu nại nào được đề xuất sau khi đã mở thưởng.
• Khi ra thông báo về tỷ lệ cược, nếu như xuất hiện thiếu sót không có chủ định hoặc lỗi do ngôn ngữ, công ty sẽ lưu lại quyền chỉnh sửa sai sót và sẽ dựa vào tỷ lệ chính xác để thực hiện chuyển đổi.
• toàn bộ tỷ lệ cá cược được thông báo được xem là tỷ lệ cược nổi , tỷ lệ để trao thưởng sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược khi đặt cược để làm chuẩn.

Quy tắc Mark Six 

xo-so-hong-kong-696x338

1. Nếu phát hiện trường hợp đặt cược của quý khách có vấn đề, thì nhà cái k13 sẽ lập tức dừng đặt cược của quý khách; Trước khi chúng tôi dừng cá cược của khách hàng thì toàn bộ những đơn đặt cược trước đó vẫn được coi là có hiệu lực, không được yêu cầu xóa bỏ hoặc trì hoãn thanh toán, và không được có bất cứ dị nghị nào.
2. Nếu như quý khách đặt cược tại web của chúng tôi là vi phạm luật pháp địa phương, thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
3. Khoảng thời gian xác nhận cá cược của mỗi lượt tại xổ số online [Mark Six] cách nhau 10s: nếu mà có 2 đơn cược có cùng nội dung và cùng nhóm, thì nhà cái k13 chỉ duyệt 1 đơn cược là có hiệu lực, đơn còn lại sẽ không được chấp nhận duyệt. (Ví dụ 1: Trong vòng 10 giây có hơn 2 đơn cược có cùng nhóm và nội dung đặt cược số đặc biệt 01,02,03, công ty sẽ chỉ bảo lưu 1 đơn cược có hiệu lực, những đơn khác sẽ bị xóa bỏ) (Ví dụ 2: Trong vòng 10 giây xuất hiện 2 nhóm cược: đặt cược số đặc biệt 01,02,03 và đặt cược số đặc biệt 01,02. Vì nhóm số không giống nhau nên được xác nhận cả 2 nhóm cược đều là đơn cược có hiệu lực.)
4. Toàn bộ những cá cược sau đây đều bao gồm tiền cược.
5. Quy tắc số đặc biệt
• Số đặc biệt – số đơn: số cá cược là số đặc biệt trong kết quả mở thưởng, thì được coi là trúng thưởng, nếu là các con số khác sẽ không trúng thưởng.
• Số đặc biệt – lớn nhỏ : số đặc biệt được mở ra ≥ 25, gọi là [số đặc biệt – lớn]; ≤ 24, gọi là [số đặc biệt – nhỏ]; nếu như kết quả ra 49 thì gọi là hòa.
• Số đặc biệt – chẵn lẻ : số đặc biệt mở ra là 2,4,6… được gọi là [số đặc biệt – chẵn]; nếu là 1,3,5,7… được gọi là [số đặc biệt – lẻ], 49 gọi là hòa.
• Tổng số lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Tổng lớn hơn hoặc bằng 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
• Tổng lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Nếu Tổng hai số cuối ≥ 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
• Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét chẵn lẻ. Nếu là 01,12,32 được gọi là [Tổng lẻ]; là 02,11,33 gọi là [Tổng chẵn], mở ra 49 gọi là hòa.
• Đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt : nếu số đuôi của số đặc biệt từ 0~4 được gọi là nhỏ, số đuôi từ 5~9 gọi là lớn. Ví dụ: 01,32,44 gọi là đuôi nhỏ; 05,18,19 gọi là đuôi lớn, mở ra 49 gọi là hòa.
6. Số chính đặc biệt: là chỉ số chính đặc biệt 1 cho đến số chính đặc biệt 6: nếu số chính đặc biệt đã đặt cược giống số chính được mở thưởng và theo đúng thứ tự mở thưởng hiện tại, thì trúng thưởng. Nếu số chính 1 tại hiện trường mở ra là 49, và số chính đặc biệt 1 đã cá cược là 49 thì trúng thưởng, mở ra các số khác thì không trúng thưởng.
7. Tổng chẵn lẻ: Là tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau, ví dụ tổng điểm là 115,183; tổng là số chẵn thì gọi là [Tổng chẵn], ví dụ tổng điểm là 108,162. Giả sử nhóm cá cược đúng với kết quả mở thưởng sẽ trúng thưởng, các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.
8. Tổng lớn nhỏ: tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau ≥ 175 thì được gọi là [Tổng lớn]; ≤ 174 gọi là [Tổng nhỏ]. Ví dụ: kết quả mở thưởng là 02,08,17,28,39,46,25 tổng điểm 165 được gọi là tổng nhỏ. Giả sử nhóm đặt cược đúng với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, các kết quả khác sẽ không trúng thưởng.
9. Liên mã:
– 4 trúng 4:cứ 4 số cá cược tạo nên 1 nhóm, nếu cả 4 số đã cá cược đều nằm trong phạm vi các số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, mở ra những số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ : 06,07,08,09 có 4 số cá cược giống với các số chính được mở thưởng thì trúng thưởng, nếu chỉ có 3 số là số chính, và 1 số còn lại mở ra là số đặc biệt sẽ không trúng thưởng.
– 3 trúng 2: Cứ 3 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu trong đó có 2 số giống với số chính của kết quả mở thưởng, tức 3 trúng 2, được coi là trúng thưởng. Nếu cả 3 số đều đúng với số chính mở ra, cũng được xem là 3 trúng 2; nếu mở ra kết quả số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 06,07,08 tạo nên 1 nhóm cược, trong kết quả mở ra 2 số 06,07 là 2 số chính, không có 08, tức là 3 trúng 2, vậy thì sẽ dựa vào tỷ lệ cược của 3 trúng 2 để thanh toán; nếu kết quả mở ra có 06,07,08 là 3 số thuộc số chính, tức là đã trúng 3 trong 3 trúng 2, dựa vào tỷ lệ đặt cược của trúng 3 để thanh toán; nếu chỉ xuất hiện 1 số trong nhóm cược xảy ra trong kết quả hoặc không có bất kỳ số nào xảy ra thì không trúng thưởng.
– 3 trúng 3: cứ 3 số cá cược tạo nên 1 nhóm, nếu như 3 số đặt cược đều trùng với số chính trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng; nếu mở ra những số không trùng với số chính sẽ không trúng thưởng. Ví dụ ; 06,07,08 là 3 số cá cược và nếu khớp với 3 số chính trong quay thưởng thì trúng thưởng. Nếu trong 3 số cá cược mà mở thưởng có 2 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
– 2 trúng 2: 2 số sẽ cá cược tạo nên 1 nhóm, nếu cả 2 số đặt cược trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, ngược lại ra những số khác thì sẽ không trúng thưởng (bao gồm xuất hiện 1 số chính và 1 số đặc biệt cũng không trúng thưởng).
– 2 trúng đặc biệt: mỗi 2 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu như 2 số đều khớp với 2 số chính của kết quả mở thưởng thì gọi là trúng 2 trong kết quả đặt cược 2 số trúng đặc biệt; nếu trong đó có 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì gọi là đã trúng đặc biệt trong nhóm cược 2 trúng đặc biệt; nêu kết quả là những con số khác sẽ không trúng thưởng.
– Xiên đặc biệt: cứ 2 số cá cược làm thành 1 nhóm, trong đó 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì trúng thưởng; các kết quả khác sẽ không trúng thưởng (bao gồm cả 2 số đều là số chính).
– Dựa vào 3 loại cách thức chơi: 2 trúng 2, 2 trúng đặc biệt , xiên đặc biệt để tiến hành [tổ hợp 2 con giáp] hoặc là [tổ hợp 2 số đuôi].
Ví dụ 1 : Lúc chọn [2 trúng 2] tiến hành [tổ hợp 2 con giáp] rồi chọn Rắn (2,14,26,38) và Ngựa (1,13,25,37,49) sẽ tạo thành 20 cặp số :
[2,1] [2,13] [2,25] [2,37] [2,49]
[14,1] [14,13] [14,25] [14,37] [14,49]
[26,1] [26,13] [26,25] [26,37] [26,49]
[38,1] [38,13] [38,25] [38,37] [38,49]
Ví dụ 2 : Khi chọn [2 trúng đặc biệt] tạo thành [tổ hợp 2 số đuôi]rồi chọn 0 (10,20,30,40) và 5 ( 5,15,25,35,45) sẽ tạo thành 20 cặp số :
[10,5] [10,15] [10,25] [10,35] [10,45]
[20,5] [20,15] [20,25] [20,35] [20,45]
[30,5] [30,15] [30,25] [30,35] [30,45]
[40,5] [40,15] [40,25] [40,35] [40,45]
– Con giáp xiên số đuôi : lựa chọn 1 con giáp chính và đuôi 0-9. Lấy con giáp xiên số đuôi trong 3 trúng 3 làm ví dụ : chọn【Rồng】là con giáp chính (03, 15, 27, 39) và số đuôi 9. Bởi vì số 39 trong số đuôi 9 cũng xuất hiện trong con giáp được chọn vì thế tổ hợp đó sẽ không bị lặp lại. Như vậy có thể kết hợp thành 24 tổ hợp (gồm 2 số đuôi và 1 số của con giáp chính).
10. Cược xiên số chính: cách chơi tương tự với số chính 1-6, nhưng phải đồng thời đặt cược nhiều số dể xảy ra, gom lại thành nhóm đặt cược, nếu mà kết quả mở thưởng của kỳ đó phù hợp với chuỗi cược mà bạn đã lựa chọn thì trúng thưởng. Nếu như trong đó có 1 trong nhóm kết quả không đúng thì kết quả sẽ không trúng thưởng; nếu trong đó có 1 kết quả là hòa, các kết quả khác đều trúng thưởng thì cũng được coi là trúng thưởng; dãy kết quả là hòa sẽ được quyết toán với tỷ lệ [1].
11. Con giáp và màu bóng: Chính là 2 loại cách chơi màu bóng và con giáp.
– Cách chơi Con giáp : Để nắm được hình thức chơi này người chơi cần biết một số loại hình sau đây:
Thứ tự các con giáp là: Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn. Nếu như hiện giờ là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm điểm mốc, căn cứ theo trình tự chia 49 con số thành 12 con giáp ( như bên dưới), sau đó dựa vào con giáp để cá cược.
Horse 01 , 13 , 25 , 37 , 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38
Nếu số đặc biệt trong kỳ đó thuộc trong phạm vị của con giáp đặt cược thì trúng thưởng.
– Cách chơi Màu bóng: cá cược màu bóng của số đặc biệt, màu bóng xuất hiện giống với màu bóng đặt cược thì sẽ trúng thưởng. Màu bóng của những con số được sắp xếp như sau :
01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40
12. Cược Nhất giáp:
– 1 con giáp: dựa vào thứ tự sắp xếp con giáp, ví dụ năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm điểm mốc, căn cứ theo trình tự sắp xếp 49 con số thành 12 con giáp (Horse) sau đó dựa vào con giáp để cá cược.
Horse 01 , 13 , 25 , 37, 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38
Chỉ cần con số của kỳ đó (tất cả số chính và số đặc biệt được mở ra cuối cùng) nằm trong phạm vi con giáp đặt cược, thì trúng thưởng (Hãy Lưu ý: số 49 vẫn được tính thắng thua, không tính là hòa)
13. Hợp giáp: chọn 1~11 con giáp tạo ra 1 nhóm, và lựa chọn số đặc biệt được mở thưởng có nằm trong nhóm này không, nếu như chọn là “trúng” (có thể chọn 2~11 con giáp) và số đặc biệt mở ra nằm trong nhóm này, thì trúng thưởng; còn nếu chọn là “không trúng” (có thể chọn 1~10 con giáp), hệ thống sẽ chuyển nhóm chọn không trúng thành nhóm trúng; nếu như số đặc biệt xuất hiện trong kỳ đó là 49, thì toàn bộ đều coi là hòa.
14. Chế độ siêu tốc: mọi đơn cược được cá cược tại chế độ này, nếu có sự thay đổi về tỷ lệ cược, hệ thống sẽ không gửi thông báo tỷ lệ cược được thay đổi, mà sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược mới nhất khi cá cược để nhận đơn cược. Ví dụ: khi sử dụng chế độ siêu tốc để cá cược số đặc biệt, khi nhập số tiền cược, có tỷ lệ cược là 41.5; trong quá trình nhập số tiền cược thì tỷ lệ cược đã thay đổi thành 41; sau khi nhập xong số tiền cược và xác nhận đặt cược thì đơn cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược là 41 làm cơ sở tiếp nhận cá cược, và bây giờ tại màn hình đặt cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược mới nhất.
15. Tổ hợp 2: là sự kết hợp 2 cách chơi: màu bóng và chẵn lẻ hoặc lớn nhỏ tạo nên 1 nhóm cá cược. Khi số đặc biệt được đưa ra của kỳ đó trùng với nhóm cá cược, thì sẽ trúng thưởng; nếu như số đặc biệt được mở ra của kỳ đó là số 49 thì coi là hòa; những trường hợp khác thì sẽ không trúng thưởng.
16. Tổ hợp 3:chính là sự phối hợp của 3 cách chơi ; màu bóng, chẵn lẻ và lớn nhỏ của số đặc biệt tạo thành 1 nhóm cá cược. Nếu số đặc biệt được mở ra vào kỳ đó phù hợp với nhóm cá cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt mở ra là 49 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì không trúng thưởng.
17. Chính giáp: dựa vào tất cả các số chính được mở ra làm chuẩn. Nếu trong 6 số chính của kỳ này, chỉ cần có 1 số nằm vào phạm vi con giáp đã cá cược, thì trúng thưởng. Nếu có hơn 1 số chính nằm trong phạm vi con giáp cá cược thì tiền thưởng sẽ được nhân gấp bội! Ví dụ: đặt cược $100, số chính là ngựa, tỷ lệ cược 1.88 .
• 6 số chính mở ra có 01, sẽ có tiền thưởng là $89
• 6 số chính mở ra có 01, 13 tiền thưởng là $175
• 6 số chính mở ra có 01, 13, 25 tiền thưởng là $265
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25, 37 tiền thưởng là $352
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25, 37, 49 sẽ có tiền thưởng là $440 (Chú ý: số 49 ở đây được tính thắng thua, không tính là hòa).
18. 7 Sắc: Dựa vào 7 màu bóng mở thưởng, màu nào chiếm nhiều nhất sẽ trúng thưởng. Trong 6 số chính, mỗi trái bóng được tính là 1 màu bóng; số đặc biệt được tính là 1.5 màu bóng. Và 3 loại kết quả dưới đây sẽ được coi là hòa.
• 6 số chính mở ra có 3 xanh 3 xanh lá, số đặc biệt sẽ là 1.5 đỏ
• 6 số chính mở ra có 3 xanh 3 đỏ, số đặc biệt sẽ là 1.5 xanh lá
• 6 số chính mở ra có 3 xanh lá 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh Nếu kết quả mở ra là hòa, thì tiền cá cược của tất cả đơn cược cho 7 sắc là đỏ, xanh hoặc xanh lá sẽ được hoàn trả lại, hội viên cũng có thể đặt cược hòa.
19. Số đầu của số đặc biệt: chỉ mã số đầu tiên của số đặc biệt
• Đầu 0 : 01,02,03,04,05,06,07,08,09
• Đầu 1 : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
• Đầu 2 : 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
• Đầu 3 : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
• Đầu 4 : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
Ví dụ : kết quả mở ra số đặc biệt là 21 thì đặt cược đầu”2″ sẽ trúng thưởng, đặt cược các đầu khác sẽ không trúng thưởng.
20. Số đuôi của số đặc biệt: chỉ mã số cuối cùng của số đặc biệt
• Đuôi 1 : 01,11,21,31,41
• Đuôi 2 : 02,12,22,32,42
• Đuôi 3 : 03,13,23,33,43
• Đuôi 4 : 04,14,24,34,44
• Đuôi 5 : 05,15,25,35,45
• Đuôi 6 : 06,16,26,36,46
• Đuôi 7 : 07,17,27,37,47
• Đuôi 8 : 08,18,28,38,48
• Đuôi 9 : 09,19,29,39,49
• Đuôi 0 : 10,20,30,40
Ví dụ: kết quả cho ra số đặc biệt là 21, thì cá cược đuôi “1” sẽ trúng thưởng, đặt cược các số đuôi khác sẽ không trúng thưởng.
21. Số đuôi của số chính đặc biệt: chỉ cần kết quả mở thưởng của tất cả các số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt), bao gồm 1 hay nhiều số nằm trong các nhóm số đuôi thì khi phát thưởng chỉ phát thưởng 1 lần, kể cả 1 hoặc nhiều số nằm trong cùng 1 nhóm số đuôi thì cũng chỉ phát thưởng 1 lần.
• Đuôi 1: 01.11.21.31.4
• Đuôi 2: 02.12.22.32.42
• Đuôi 3: 03.13.23.33.43
• Đuôi 4: 04.14.24.34.44
• Đuôi 5:05.15.25.35.45
• Đuôi 6:06.16.26.36.46
• Đuôi 7: 07.17.27.37.47
• Đuôi 8: 08.18.28.38.48
• Đuôi 9: 09.19.29.39.49
• Đuôi 0: 10.20.30.40
Ví dụ: kết quả mở thưởng các số chính 11,31,42,44,35,32,số đặc biệt là 21. Khi cá cược đuôi “1”, đuôi”2″, đuôi “4”, đuôi “5” đều trúng thưởng, các số đuôi khác thì không trúng thưởng.
22. Tổng giáp: tổng số con giáp khác nhau được mở ra trong đợt này (số đặc biệt và số chính) giống với tổng số con giáp cá cược (không cần chỉ định con giáp) thì trúng thưởng; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: nếu như kết quả là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, hết thảy có 6 con giáp, nếu như chọn lựa tổng giáp【6】thì trúng thưởng (lưu ý: số 49 vẫn tính thắng thua, chứ không được xem là hòa).
23. Tổng giáp – chẵn lẻ: Nếu như tổng số con giáp mở thưởng (số chính và số đặc biệt) là số lẻ thì gọi là [Lẻ]; là số chẵn được gọi là [Chẵn]. Ví dụ : kết quả là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49 thì tổng cộng có 6 con giáp, nếu cá cược chẵn sẽ trúng thưởng.
24. Liên giáp: chọn 2~6 con giáp tạo thành 1 nhóm cá cược, khi số mở thưởng (toàn bộ số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số của các con giáp đã tích chọn khi cá cược, các con giáp đã tích chọn ít nhất trúng đúng 1 con số, thì trúng thưởng, các trường hợp khác thì không trúng thưởng (Lưu ý: số 49 được tính thắng thua, không tính là hòa). Ví dụ : nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã tích chọn 3 con giáp (gọi là 3 liên giáp), nếu các con số thuộc con giáp đã cá cược có ít nhất 1 số xuất hiện trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
25. Liền đuôi: chọn 2~6 số đuôi tạo thành 1 nhóm cá cược, khi số mở thưởng trong kỳ này (toàn bộ số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số đuôi đã tích chọn khi cá cược, thì trúng thưởng. Các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (lưu ý : số 49 được xem là thắng thua, không được xem là hòa) Ví dụ 1 : đặt cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0, 1, khi 7 số mở thưởng của kỳ này mở ra có đuôi “0” và đuôi “1”, thì trúng thưởng. Ví dụ 2 : đặc cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0,1,2, sẽ xuất hiện 3 loại nhóm (nhóm 1: 0, 1), (nhóm 2: 0, 2), (nhóm 3: 1, 2), khi trong 7 số mở thưởng của kỳ này có 2 số đuôi nằm trong 1 nhóm đã chọn thì trúng thưởng.
26. Tự chọn không trúng thưởng: lựa chọn 5~12 số tạo nên 1 nhóm cược, khi số mở thưởng (toàn bộ số chính và số đặc biệt) đều không nằm trong tổ hợp số đã lựa chọn khi đặt cược, thì trúng thưởng; nếu có bất kỳ số đã chọn nào nằm trong kết quả mở thưởng thì không trúng thưởng. Ví dụ : kết quả của kỳ này là 19,24,17,34,40,39, và số đặc biệt là 49, khi cá cược đã chọn 5 số (gọi là 5 không trúng), nếu những số trong nhóm đã chọn không nằm trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Nguồn bài viết: xo so hong kong – tại website: kk13.club

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s