Hướng dẫn chơi Xổ số thể thao 3D (Sports lotto)

Hướng dẫn chơi Xổ số thể thao 3D (Sports lotto)

Quy Tắc Chơi Xổ số thể thao tại K13 Club

[Sports Lotto] được Ban quản lý xổ số thể thao Trung Quốc tổ chức và trao thưởng. Thời gian mở thường diễn ra vào lúc 08:30 tối các ngày trong tuần, và mỗi ngày chỉ mở thưởng 1 lần. Thí dụ kết quả mở thưởng đó là 123, tức là chữ số hàng trăm đó là 1, chữ số hàng chục là 2, chữ số hàng đơn vị là 3 (Mỗi một dãy số mở thưởng sẽ được quay và bất kỳ lựa chọn cho ra 1 nhóm trong các dãy số từ 0-9 làm kết quả mở thưởng).

 

Quy tắc cụ thể của Sports Lotto của nhà cái k13 như sau:
thí dụ kết quả mở thưởng đó là 1,2,3

Cách cược chọn số

1. Vị trí cố định :

Lựa chọn 1 vị trí bất kỳ trong hàng trăm, chục hoặc đơn vị , và từ 0-9 lựa chọn 1 số bất kỳ ngẫu nhiên để cá cược. Khi kết quả mở thưởng trùng với vị trí và số đã cá cược, sẽ là trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi lựa chọn loại cược đó là 1 vị trí cố định, lựa chọn cược hàng trăm và con số đặt cược đó là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất cứ hàng chục và hàng đơn vị mở tổ hợp là 1xx đều coi là trúng thưởng. (1 Số ngẫu nhiên bất kỳ x= 0~9)

2 vị trí cố định :

Chọn 2 vị trí bất kỳ trong trăm, chục hoặc đơn vị, và từ 0-9 lựa chọn 2 số ngẫu nhiên bất kỳ để đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng và số đặt cược tương tự nhau đồng thời theo vị trí đã định, sẽ là trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại đặt cược là 2 vị trí cố định, chọn vị trí cược đó là [trăm-chục], và dãy số cá cược ở hàng trăm đó là 1, hàng chục là 2. Chỉ cần con số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng kỳ đó giống với con số và vị trí đã đặt cược thì bất kể hàng đơn vị đó là 12x đều coi là trúng thưởng (1 số bất kỳ x= 0~9)

3 vị trí cố định :

Ở vị trí hàng trăm, chục, đơn vị và từ 0-9 chọn 3 số ngẫu nhiên để cá cược, khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược tương tự nhau đồng thời lần lượt theo đúng thứ tự đã lựa chọn, coi như là trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại đặt cược là 3 vị trí cố định, số đặt cược đó là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 sẽ là trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí :

sport-loto-tai-nha-cai-kk13-8Từ 0~9 lựa chọn ngẫu nhiên 1 số để cá cược, khi 1 số ngẫu nhiên bất kỳ ở trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu như trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì vẫn tính đó là trúng thưởng 1 lần.

Ví dụ: Người chơi cá cược vào ra 1 vị trí, số đặt cược đó là 1. Nếu kết quả mở thưởng đó là 1xx,x1x hoặc xx1 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x- 0~9).

Tổ hợp 2 vị trí :

Từ 0 đến 9 chọn 2 số bất kỳ ngẫu nhiên để cá cược, khi 2 số bất kỳ ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị trong kết quả mở thưởng trùng với số đã cá cược, coi như là trúng thưởng.
Ví dụ:Người chơi cá cược vào cho ra 1 nhóm 2 vị trí, 2 số đặt cược giống nhau đó là 11. Khi kết quả mở thưởng đó là 11x,1×1 hoặc x11 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ ngẫu nhiên x= 0~9)

Ví dụ:Người chơi cá cược vào ra 2 vị trí, 2 số đặt cược khác nhau là 12. Nếu kết quả mở thưởng đó là 12x,1×2,21x,2×1,x12 hoặc x21 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x= 0~9)

【Chú thích】: tỷ lệ cược của 2 ví dụ trên không tương tự nhau.

Tổ hợp 3 vị trí :

 • 3 số: từ 0 đến 9 chọn bất kỳ ngẫu nhiên 3 số và đều giống nhau (như 111), khi kết quả mở thưởng và số đã cá cược tương tự nhau, thì được trúng thưởng
  Ví dụ: Người chơi cá cược vào ra 3 vị trí, số đặt cược đó là 111, khi kết quả mở thưởng là 111 thì được trúng thưởng.
 • Nhóm 3: từ 0 đến 9 chọn 3 số ngẫu nhiên, trong đó có 2 số trùng nhau (như 112). Khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau nhưng không theo trình tự nhất định, coi như là trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược cho ra 1 nhóm 3 vị trí, số cá cược là 112. Khi kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.

 • Nhóm 6: từ 0~9 lựa chọn 3 số ngẫu nhiên bất kỳ và 3 số đó không được trùng nhau (như 123). Nếu kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược nhưng không theo trình tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược vào tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược đó là 123. Khi kết quả mở thưởng đó là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì đều coi là trúng thưởng.
  【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại cho ra 1 nhóm đặt cược trên không giống nhau.

Nhóm chọn 3 :

Hội viên có thể chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Những số chọn khác nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu lựa chọn 2 số bất kỳ trong 1,2,3,4,5, trong đó có 1 số trùng nhau thì coi đó là trúng thưởng. Ví dụ: 112,344 thì trúng thưởng; nếu kết quả mở thưởng là “Báo” thì không trúng thưởng.
Chú thích : “Báo” có nghĩa đó là cả 3 vị trí có dãy số trùng nhau, như 111,222

Nhóm chọn 6 :

Hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, Nếu kết quả mở thưởng không có bất kỳ số nào bị trùng nhau, thì được trúng thưởng. Những số lựa chọn có tỷ lệ cược không tương tự nhau. Xác suất trúng thưởng sẽ dựa trên tỷ lệ cược thấp nhất trong con số đã lựa chọn để tính.
Ví dụ: nếu số được chọn là (1,2,3,4), thì kết quả mở thưởng là 123,124,134,234 đều trúng thưởng, những số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 112,133,145,444…đều không trúng thưởng.

Tổ hợp kép :

Trong trăm, chục, đơn vị phân biệt chọn nhóm số. Ví dụ chọn 3x2x4 tức là hàng trăm chọn tổ hợp 3 số, hàng chục chọn tổ hợp 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc chọn 3x3x3. Nếu như những dãy số đã chọn ở từng vị trí xuất hiện tại vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
Cách chọn số của loại đặt cược này có những giới hạn sau:

 1. Mỗi 1 vị trí có thể lựa chọn ít nhất 1 số, nhiều nhất là 10 số.
 2. Tổng cộng các số có thể lựa chọn cho 3 vị trí: thấp nhất đó là chọn 9 số, nhiều nhất lựa chọn 21 số.

Cược xiên :

dựa theo kết quả mở thưởng của 3 số là lớn nhỏ, chẵn lẻ, số nguyên tố/hợp số làm căn cứ trúng thưởng.
Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Nếu hội viên ở vị trí trăm đặt cược “nhỏ”, vị trí chục cá cược “chẵn”, vị trí hàng đơn vị đặt cược “hợp số” , coi như là trúng thưởng.

Chênh lệch :

căn cứ theo khoảng chênh lệch lớn nhất của 3 số mở thưởng làm căn cứ để trúng thưởng. Hội viên có thể chọn khoảng chênh lệch ngẫu nhiên trong khoảng từ 0-9.Ví dụ: kết quả mở thưởng đó là 3,4,8. Khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng đó là 5. ( Lấy số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = khoảng chênh lệch 5)

Nếu như kết quả mở thưởng là 3 số giống nhau, thì khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng sẽ đó là 0.

Cách cược tổng

Tổng 2 vị trí :

Tổng [trăm-chục]: tổng của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết quả mở thưởng trùng với tổng của 2 vị trí [trăm-chục] đã cá cược, thì được trúng thưởng.
Tổng [trăm-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt cược, thì được trúng thưởng.
Tổng [chục-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.

Tổng 3 vị trí :

Tổng [trăm-chục-đơn vị]: tổng của 3 vị trí trăm-chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng trùng với tổng của 3 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng 3 vị trí là 1, khi kết quả mở thưởng là 001,010 hoặc 100 thì tổng của 3 kết quả này điều là 1, được coi là trúng thưởng.

Đuôi tổng 3 vị trí :

Chữ số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] cộng lại với nhau trong kết quả mở thưởng trùng với số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] đã đặt cược, sẽ là trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược đuôi tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] là 3, khi kết quả mở thưởng đó là 373,490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này điều là 3, được coi là trúng thưởng.

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định :

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định [trăm-chục], [trăm-đơn vị] hoặc [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 số cố định đã cá cược, coi như là trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược đuôi tổng của [chục-đơn vị] đó là 4, kết quả mở thưởng đó là 168,295 hoặc 577 thì đuôi tổng của 3 kết quả này điều là 4, được coi là trúng thưởng.

Xem thêm: Hướng dẫn chơi Lô tô 3D Online (lotto 3D)

Cách cược hai mặt

Chẵn lẻ :

 • khi kết quả mở thưởng của hàng trăm, chục hoặc đơn vị là 1,3,5,7,9 được coi là「Lẻ」; nếu như đó là 2,4,6,8 được coi là「Chẵn」. Khi vị trí cá cược chẵn lẻ trùng với vị trí chẵn lẻ của kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi chọn cá cược hàng trăm đó là lẻ, khi kết quả mở thưởng đó là 130 (1 đó là lẻ), thì trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] đó là 1,3,5,7,9 được coi là「Lẻ」; nếu là 2,4,6,8 được coi là「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ đã cá cược trùng với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược tổng [trăm-chục] đó là lẻ, Nếu kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 đó là lẻ) , thì trúng thưởng.

Lẻ Chẵn
1、 3、 5、 7、 9 0、 2、 4、 6、 8
 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 được coi là「Lẻ」; nếu như là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 được coi là「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược tổng lẻ, khi kết quả mở thưởng đó là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 đó là lẻ), thì trúng thưởng.

Lẻ Chẵn
1、 3、 5、 7、 9、11、13、
15、17、19、21、23、25、27
0、 2、 4、 6、 8、10、12、
14、16、18、20、22、24、26

Lớn nhỏ:

 • Số ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 5,6,7,8,9 thì được gọi là「Lớn」; nếu như đó là 0,1,2,3,4 thì được coi là「Nhỏ」. Khi vị trí đặt cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng, sẽ là trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược hàng trăm là nhỏ, Nếu kết quả mở thưởng đó là 352 (3 đó là nhỏ), thì được trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị] hoặc [trăm-đơn vị] đó là 5,6,7,8,9 thì là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4 thì là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ đã cá cược trùng với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng sẽ là trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng [trăm-chục] là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi đó là 3 tức nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
5、 6、 7、 8、 9 0、 1、 2、 3、 4
 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 được coi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 được coi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của số đã cá cược trùng với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng sẽ là trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lớn, Nếu kết quả mở thưởng là 976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 đó là lớn), sẽ là trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
14、15、16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、27
0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、12、13

Số nguyên tố/ Hợp số :

 • Chữ số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được gọi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được gọi là「Hợp số」. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã cá cược giống với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược hàng đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (7 là số nguyên tố), thì sẽ trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số cá cược và kết quả mở thưởng tương tự nhau thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược [trăm-chục] đó là hợp số, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số), thì trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục-đơn vị] của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược trăm-chục-đơn vị là số nguyên tố, Nếu kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi đó là 1 tức số nguyên tố), sẽ trúng thưởng.

Số nguyên tố Hợp số
1、 2、 3、 5、 7 0、 4、 6、 8、 9

Nguồn bài viết: xổ số thể thao Website: kk13.club

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s